Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Javni poziv za stambeno zbrinjavanje stanovnika kojima su zgrade oštećene u klizanju tla

Objavljeno 20.05.2024.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva za stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla u Republici Hrvatskoj, da se odazovu ovom pozivu te dostave do 1. srpnja 2024. potrebne podatke u svrhu utvrđivanja stvarnih potreba za stambenim zbrinjavanjem i ostvarivanja prava na stambeno zbrinjavanje.

Prijave na poziv građani podnose putem jedinica lokalne samouprave na čijem se području kuća ili zgrada nalazi i to najkasnije do 1. srpnja 2024. godine. Propisani obrazac prijave dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva https://mpgi.gov.hr (i u prilogu). Općina odnosno grad, na čijem se području klizište nalazi, utvrđuje opravdanost zahtjeva te ga prosljeđuje u Ministarstvo koje potom donosi Odluku o stambenom zbrinjavanju.   Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su vlasnici obiteljskih kuća ili zgrada u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada klizanjem tla imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali te najmoprimci sa ugovorima o najmu, koje se nalaze na područjima županija koje su Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine", broj 3/2024) razvrstane u skupine od I. do III.  

Prihvatljivi zahtjevi su oni koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:  

 • zgrade na kojima je utvrđeno oštećenje uslijed klizanja tla od strane nadležnog, u tu svrhu formiranog Stručnog povjerenstva,
 • zgrade koje se prema odredbama Zakona o gradnji smatraju postojećima i zgrade za koje je u propisanom roku podnesen zahtjev za ozakonjenje prema posebnom zakonu,
 • zgrade u kojima su stanovnici na dan pojave oštećenja imali prijavljeno prebivalište, prijavljeno boravište ili su u njima do nastanka oštećenja stanovali.

  Na stabiliziranom zemljištu (sanirano i osigurano klizište koje provodi JLS) stambeno zbrinjavanje provodi se na jedan od slijedećih načina:  

 • isplatom novčane pomoći korisniku,
 • organiziranom obnovom ili izgradnjom zamjenske zgrade.

  U slučaju da klizište nije stabilizirano odnosno sanirano, stambeno zbrinjavanje provodi se na jedan od sljedećih načina:  

 • darovanjem vlasniku druge useljive zgrade, odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske, JLS ili JP(R)S, na području JLS na kojoj se nalazi klizištem uništena zgrada ili na području JLS koja graniči s JLS na kojoj se nalazi uništena zgrada,
 • kupnjom i darovanjem postojeće kuće ili stana odgovarajuće veličine,
 • izgradnjom i darovanjem zamjenske stambene zgrade na lokaciji uništene zgrade na zemljištu u vlasništvu korisnika Programa, JLS, JP(R)S ili Republike Hrvatske,
 • isplatom novčane pomoći korisniku Programa za izgradnju ili kupnju zamjenske zgrade u visini procijenjene vrijednosti nekretnine na koju bi korisnik imao pravo prilikom nabave na tržištu na području JLS,
 • praćenjem nastanka i razvoja oštećenja ugroženih zgrada uslijed pomaka klizišta uspostavom monitoringa klizišta.

  Prihvatljive aktivnosti su:  

 • uklanjanje ostataka uništenih ili porušenih zgrada,
 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije obnove/rušenja zgrade,
 • pribavljanje potrebnih dozvola,
 • izvođenje radova obnove/rušenja zgrade,
 • nabava opreme i opremanje zgrade,
 • nabava ili kupnja postojeće obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana,
 • izgradnja nove ili zamjenske obiteljske kuće ili stambene zgrade,
 • suradnja Ministarstva ili JLS kod ugovaranja najma obiteljske kuće ili stambene zgrade ili stana,
 • kontinuirano praćenje (monitoring klizišta) (izrada projekta monitoringa, nabava opreme i uspostava monitoringa),
 • isplata novčanih sredstava za nadoknadu troškova.

  Spomenimo i kako se predmetni natječaj raspisuje temeljem Programa ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj kojeg je donijela Vlada RH dana 21. prosinca 2023. godine dok su sredstva za financiranje stambenog zbrinjavanja osigurana su u Državnom proračunu RH.   Građani se u slučaju potrebe mogu obratiti jedinici lokalne samouprave na čijem se području klizište nalazi ili Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine upitom na adresu elektroničke pošte: klizista.zbrinjavanje@mpgi.hr  

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na internetskim stranicama Ministarstva OVDJE.