Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

JAVNI POZIV „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Objavljeno 02.06.2017.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta otvorilo je javni poziv „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ s ciljem jačanja konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta te povećanja prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (trgovačka društva, obrt i zadruge), koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).

Iznos potpore, koji se dodjeljuje prihvatljivim korisnicima po ovom pozivu, iznosi od 10.000,00 do 50.000,00 kuna i njegov intenzitet može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratne potpore te solemnizirane bjanko zadužnice.

U okviru poziva, prihvatljivi troškovi obuhvaćaju ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, nabavu strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa, poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora obavljanju poslovne djelatnosti, pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom i normi, marketinške aktivnosti i drugo. Između ostalog, neprihvatljivi su troškovi nastali prije datuma potpisivanja Ugovora kao i troškovi PDV-a, neovisno je li poduzetnik u sustavu PDV-a ili ne.

Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava podnosi se poštom, na propisanom obrascu, isključivo od 1. lipnja od 31. srpnja 2017. godine, odnosno do iskorištenja sredstava od 1.500.000,00 kuna namijenjenih za ovaj poziv od strane Ministarstva.

Uz prijavni obrazac, prijavi je potrebno priložiti ostalu propisanu dokumentaciju, dostupnu na sljedećem linku: http://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta