Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Anketni upitnik: Društveno poticana stanogradnja

Objavljeno 06.06.2017.

U svrhu sustavnog organiziranja stanogradnje s ciljem zadovoljenja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja, Općina Bednja provodi anketu o stambenim potrebama svojih mještana.

Cilj ankete je ispitivati zainteresiranost za rješavanje stambenog pitanja putem društveno poticane stanogradnje, odnosno POS-a.

Pozivamo sve zainteresirane da ispune anketu nakon čega će se utvrditi daljnje aktivnosti uključenja u Program POS-a.

Prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (,,Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09) upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove stanovanja dužno je voditi cjelovitu evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) najmanje jedanput godišnje.

Kako bi Općina Bednja mogla ispuniti navedenu zakonsku obvezu, potrebno je do 30. lipnja, 2017 provesti Anketu o zainteresiranosti stanovnika za programe POS-a putem on line obrasca ,,Anketni upitnik o stambenim potrebama putem društveno poticane stanogradnje-POS".

Rezultati zainteresiranosti dostaviti će se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

ANKETA: http://bit.ly/2syrkJ0