Informacije

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje u okviru projekta „LokalnE inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj županiji LEPEZA VŽ"

11.02.2020. – 27.02.2020.

Varaždinska županija objavila je poziv Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za samozapošljavanje okviru EU projekta „LokalnE Inicijative za PoticanjE ZapošljavanjA u Varaždinskoj županiji – LEPEZA VŽ“.

Županija će dodijeliti potpore male vrijednosti za samozapošljavanje u obliku jednokratne subvencije za troškove osnivanja poslovnog subjekta bez obzira na vrstu subjekta te druge troškove nužne za početak poslovanja.

Minimalni iznos potpore iznosi 15.000,00 kn, dok je maksimalan iznos do 35.000,00 kn, s time da će maksimalni iznos ovisiti o broju primljenih prijava i ostvarenom broju bodova prijave. Intenzitet potpore može iznositi do 100% opravdanih troškova.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti sljedeće osobe koje se odluče pokrenuti vlastiti posao:

 • nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kako je definirano Strategijom, prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin i imaju prebivalište u Varaždinskoj županiji. Pod ranjivim skupinama smatraju se:
 • dugotrajno nezaposleni (mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina koje su nezaposlene više od 12 mjeseci),
 • žene,
 • osobe s invaliditetom,
 • osobe od 50 godina i starije.

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju:

 • kupnju strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti,
 • kupnju odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad,
 • kupnju licenciranih IT programa,
 • zakup poslovnog prostora (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji),
 • troškova za knjigovodstvene usluge,
 • obvezne doprinose za vlasnika/cu - samozaposlenu osobu,
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o nenamjenskom utrošku sredstava,
 • troškove registracije poslovnog subjekta - javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade,
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti,
 • izradu web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa,
 • web hosting, zakup domene, održavanje web stranice,
 • kupnju uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama),
 • troškovi atesta i procjene opasnosti,
 • kupnju zaštitne i radne odjeće i opreme,
 • kupnju licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti.

Prijave se dostavljaju osobno u pisarnici Varaždinske županije ili poštom zaključno do 27. veljače 2020. godine s naznakom: „Prijava na javni poziv-Potpore male vrijednosti LEPEZA VŽ- NE OTVARATI" na adresu Varaždinske županije.

Detalje poziva i potrebne obrasce možete preuzeti OVDJE.