U 2019.g Vlada RH donirala za socijalno osjetljive skupine GDCK Ivanec 2,39 tona nove robe

Objavljeno 10.12.2019.

GDCK Ivanec u prvih 11.mjeseci podijelilo humanitarne pomoći u vrijednosti od gotovo 330.000,00 kn

Uz stalno provođenje aktivnosti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, kao stalni sakupljač humanitarne pomoći, te provodeći brojne humanitarne aktivnosti prikupljanja i podjele hrane, odjeće, obuće, a sve u cilju kako bismo osigurali potrebna materijalna dobra socijalno osjetljivim skupinama naših lokalnih zajednica, GDCK Ivanec provodi i brojne dodatne aktivnosti, te nekoliko puta godišnje traži i realizira donacije Vlade RH iz nekoliko carinarnica.

Slijedom navedenog GDCK Ivanec je tijekom 2019.g. primilo 2,39 tona nove robe (odjeće, obuće, raznog pribora i alata, posuda), odnosno 54 404 komada razne robe u vrijednosti 202.692,75 kuna

Roba je preuzeta iz triju Carinarnica: Zagreb, Osijek i Slavonski Brod namijenjena je korisnicima, socijalno-osjetljivim skupinama stanovništva s područja gradova Ivanca i Lepoglave, te općina: Bednja, Donja Voća, Klenovnik i Maruševec, sukladno Socijalnom programu GDCK Ivanec. Naše društvo Crvenog križa redovito skrbi o 635 korisnika, 335 obitelji, 103 djece.

U razdoblju od 01.01.2019-27.11.2019. na 4 organizirane podjele raznih materijalnih oblika pomoći obuhvaćeno je ukupno 287 korisnika (69 djece), odnosno 124 obitelji. Podijeljeno je 697 kg hrane u vrijednosti 22.042,46.  Hrana je kupljena iz vlastitih sredstava, a ostala je donirana od strane fizičkih ili pravnih osoba. Podijeljene su i dječje kašice iz donacije HCK (tj. od drugog posrednika u doniranju hrane sukladno Pravilniku o doniranju hrane) i to 1 500 kom u iznosu od 7.705,03 kn. Higijenskih paketa podijeljeno je 48 kom u iznosu od 5.051,90 kn.

Dakle, ukupno je podijeljeno hrane i higijene (bez FEAD paketa)u vrijednosti: 34.799,39 kn.

Nove odjeće i obuće podijeljeno je 4 689 kom, odnosno u iznosu od 86.415,33 kn. Razne nove robe 22 596 kom u iznosu od 70.244,34 kn. Ukupno nove odjeće,obuće i druge robe: 156.659,67 kn.

Rabljene odjeće je podijeljeno 415 kg, te 303 kom ostale rabljene robe.

Osim podjela kod nas u GDCK Ivanec ove godine podijeljeni su i Fead paketi koji su obuhvatili po 407 korisnika, u prvoj i drugoj podjeli, odnosno po 100 korisnika u trećoj i četvrtoj podjeli. Dijeljeni su paketi hrane i higijene i to ukupno 12 953,82 kg hrane u iznosu od 101.611,71 kn, te higijene 5 483,82 kg u iznosu od 36.769,60 kn. Obuhvaćeno je socijalno-osjetljivo stanovništvo s područja Ivanca, Lepoglave, Bednje, Donje Voće, Klenovnika i Maruševca. Ukupno je vrijednost FEAD projekta za područje djelovanja GDCK Ivanec iznosila: 138.381,31 kn.

GDCK Ivanec sukladno Socijalnom programu usvojenom na sjednici Odbora, pomoć pruža osobama u potrebi koje su socijalno-ugrožene osobe: korisnici prava iz sustava socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi; samcima/obiteljima koje žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, drugim ciljanim skupinama korisnika, s posebnom pozornošću prema najrizičnijim skupinama: djeci u obitelji nezaposlenih, djeci u obiteljima korisnika zajamčene minimalne naknade, djeci u jednoroditeljskim obiteljima, kao i u obiteljima s većim brojem djece, djeci s teškoćama u razvoju.

Zahvaljujemo svim donatorima i fizičkim i pravnim osobama koje nam pomažu u obilasku terena i podjeli materijalnih oblika pomoći socijalno potrebitim građanima naše lokalne zajednice.

Pripremila: Danijela Kasal

Ravnateljica GDCK Ivanec: Jasminka Ruhek, dipl.soc.radnik