Sanirano 600 metara ceste Pavlinići – Čižići u Mjesnom odboru Jamno

Objavljeno 18.08.2017.

Na inicijativu općine Bednja, Županijska uprava za ceste jučer je završila s radovima na sanaciji 600 metara ceste Pavlinići – Čižići u Mjesnom odboru Jamno. 

Prema riječima zamjenika načelnika Bednje Ivice Hrenića, riječ je o županijskoj dionici koja je u učestalim ljetnim olujama pretrpjela velika oštećenja, a „dokrajčilo“ ju je zadnje nevrijeme (11. kolovoza) pa promet njome jedva da je bio moguć.

Cesta je sada popravljena i njome se vozila ponovno mogu normalno kretati no, no pitanje je - dokad. 

- Svjedoci smo da snažne oluje – a takvih je samo ovog ljeta bilo četiri – najveće štete pričinjavaju upravo na ovakvim, makadamskim dionicama, s kojih isperu navoženi šljunak. Jedino rješenje je asfaltiranje, a u ovom slučaju bilo bi neophodno polaganje asfalta na barem 200 do 300 metara ceste i o tome razgovaramo sa ŽUC-om – izjavio je donačelnik Ivica Hrenić.

Modernizacija i održavanje cestovnih pravaca velik je problem na području općine Bednja, koja je teritorijalno jedna od najvećih jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije i koja treba održavati i voditi brigu o 195 kilometara nerazvrstanih cesta iz svoje nadležnosti. Dodatan problem je i brdska konfiguracija tla, što ovu problematiku dodatno otežava. 

S obzirom na sve to i ne čudi da u Općini Bednja sa zebnjom gledaju na vremenske prognoze koje već za ovaj vikend najavljuju nove, jače oborine.