Ponovno otvoren IKT natječaj, poduzetnicima na raspolaganju 200 milijuna kuna

Objavljeno 16.11.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u četvrtak je, 15. studenog, ponovno otvorilo natječaj Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2.

Nakon što je navedeni natječaj krajem kolovoza poništen zbog velikog broja prijava koje nisu uspjele biti podnesene jer je uvjet bio brzina prijave, a ukupna alokacija puno manja od iskazanog interesa poduzetnika, nadležno je Ministarstvo sukladno najavama povećalo ukupnu alokaciju Javnog poziva i objavilo novi način prijave i evaluacije projekata.

Prema novoobjavljenom natječaju, poduzetnici prijave mogu podnositi od 21. studenog od 11:00 sati do 21. prosinca 2018. do 11:00 sati. Sukladno pravilima poziva sve će se projektne prijave evaluirati i u konačnici rangirati prema ostvarenim bodovima nakon zatvaranja poziva i ocjene svih pristiglih prijava.

Ovoga puta poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 200.000.000,00 kuna za ulaganja u suvremena informatičko komunikacijska softverska i hardverska rješenja. Minimalni iznos potpore, koji mogu ostvariti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni iznos seže do 1.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore ovisi o stupnju razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj je poduzetnik registriran.

Cilj Poziva unaprijediti je poslovne procese unutar poduzeća, koji će biti korisnici bespovratnih sredstava te stvoriti preduvjete za povećanje prihoda od prodaje.

U konačnici, navedeno će rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća, povećanjem konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a upravo primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije.

Definirani rokovi za prijavu daju poduzetnicima dovoljno vremena da se odluče hoće li aplicirati svoje projektne prijave, također definirani je period dovoljan za izradu kvalitetnih projektnih prijava.