OGLAS radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Bednja u 2017. godini

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 06/10), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja objavljuje

O G L A S
radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja
Općine Bednja u 2017. godini


I.

      Priznanja Općine Bednja su javne pohvale za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, prosvjete, športa, skrbi i zaštite prirodnog okoliša, te drugih javnih djelatnosti kao i poticanje aktivnosti koje su navedenome usmjerene.

      Javna se priznanja mogu dodjeljivati mještanima Općine Bednja i drugim osobama,  udrugama,  drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, poduzećima  i drugim pravnim osobama, te vjerskim zajednicama za istaknute uspjehe u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Općine Bednja ili pojedinih njegovih djelatnosti.

      Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima, ustanovama, te udrugama.

II.

Javna priznanja Općine Bednja jesu:

         l.   Počasni građanin Općine Bednja
        2.   Priznanje za životno djelo
3.    Plaketa  Općine Bednja
4.    Zahvalnica Općine Bednja

III.

      Prijedlog za proglašenje počasnog građanina i dodjelu  priznanja za životno djelo mogu dati:

      -     vijećnik Općinskog vijeća
      -     radna tijela Općinskog vijeća
-    načelnik Općine Bednja
-    Povjerenstvo za dodjelu priznanja

      Prijedlog za dodjelu  Plakete i Zahvalnice Općine Bednja  mogu dati:
      -  građanin
      -  načelnik Općine Bednja
      -  poduzeća i druge pravne osobe
      -  tijela lokalne samouprave
      -  ustanove
-  udruge građana

IV.
     Prijedlog mora sadržavati:
     - podatke o podnositelju prijedloga,
     - životopis, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, 
       te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja;
    - odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i sl.)
      
      Na zahtjev Povjerenstva podnositelj prijedloga dužan je naknadno dostaviti i druge dopunske podatke i dokumentaciju.
    
      Povjerenstvo može i bez posebnog prijedloga drugih subjekata utvrditi prijedlog za dodjelu  javnog priznanja.

      Prijedlozi za dodjelu priznanja dostavljaju se Povjerenstvu najkasnije do 31. ožujka 2017. g. na adresu: Općina Bednja., Trg sv. Marije 26, 42253 Bednja (s naznakom «javna priznanja»).
                                              
                                   Predsjednik Povjerenstva
                                      Za dodjelu javnih priznanja
                                       Ivica Hrenić, v.r.

 

27.02.2017.

   

Samo registrirani korisnici mogu komentirati. Registrirati se možete ovdje: Registrirajte se. Ako ste već registrirani korisnik prijaviti se možete ovdje: Prijava.


 
© 2009. Opcina Bednja. Sva prava pridrzana. Oblikovanje: Bambi Bold   Razvoj i programiranje: X-media