Javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Bednja

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BEDNJA

OPĆINSKI NAČELNIK

Trg sv. Marije 26, 42253 Bednja

Tel : 042/796-309,  Fax : 042/771-698

KLASA:941-07/16-70/01

URBROJ:2186/013-02/01-17-1

Bednja, 11.01.2017.g.                      

 

Javni poziv za iskaz interesa za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Bednja

1. U cilju raspisivanja natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Bednja upućuje se Javni poziv svim zainteresiranima za dostavu pisama namjere za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Bednja.

2. Zemljišta iz točke 1. ovog javnog poziva  su u 100 % vlasništvu  i posjedništvu Općine Bednja.

3. Od zainteresiranih osoba očekuje se pismo namjere sljedećeg sadržaja: ime i prezime fizičke/pravne osobe, adresa fizičke/pravne osobe, OIB fizičke/pravne osobe, kontakt broj fizičke/pravne osobe,  broj katastarske čestice, površina katastarske čestice, broj posjedovnog lista, broj zk uloška i naziv katastarske općine čestice koja je predmet interesa.

4. Iskazivanje interesa podnošenjem pisma namjere ne predstavlja obvezujuću ponudu već isključivo polaznu informaciju za raspisivanje natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Bednja.

5. Informacije o katastarskim česticama iz točke 1. ovog javnog poziva moguće je dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bednja, radnim danom od 07,00 – 15,00 sati, tel : 042/796-309.

6. Pismo namjere možete uputiti na adresu: OPĆINA BEDNJA, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja ili e-mail: mladen.jagarinec@bednja.hr, a isto se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bednja ili na službenim internetskim stranicama Općine Bednja www.bednja.hr.

7. Javno izlaganje za kupnju zemljišta održati će se u prostorijama Osnovne škole „Franjo Sert“ Bednja u subotu, 18.02.2017.g. s početkom 10,00 sati.

8. Rok za dostavu pisama namjere je 28.02.2017.g.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Bistrović dipl. soc. 
 

> Pismo namjere
> Popis zemljišta za prodaju

 

 

19.02.2017.

   

Samo registrirani korisnici mogu komentirati. Registrirati se možete ovdje: Registrirajte se. Ako ste već registrirani korisnik prijaviti se možete ovdje: Prijava.


 
© 2009. Opcina Bednja. Sva prava pridrzana. Oblikovanje: Bambi Bold   Razvoj i programiranje: X-media