PODUZETNIŠTVO Otvoren je Javni poziv Ministarstva gospodarstva za dodjelu državnih potpora za ulaganja u proizvodne tehnologije
Požurite, prijave traju do 7. listopada 2016.

Ministarstvo gospodarstva je 7. rujna 2016. godine objavilo Javni poziv po programu dodjele državne potpore za ulaganja u proizvodne tehnologije.
Poziv je namijenjen malim, srednjim i velikim poduzetnicima i otvoren je do 7. listopada.
Za provedbu programa za 2016. godinu predviđeno je ukupno 40.000.000 kuna, dok maksimalna vrijednost potpore, odnosno, najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku, iznosi 1.500.000 kuna. Najveća razina potpore za početna ulaganja velikih poduzeća je u visini od 25%, a u slučaju ulaganja malih i srednjih poduzetnika 35% ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja. Ovaj Poziv ima za cilj potaknuti ulaganja malih poduzetnika (koji su na dan 31. prosinca 2015. godine zapošljavali minimalno 40 radnika), srednjih i velikih poduzetnika u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju povećanja konkurentnosti. Važno je da navedeni poduzetnici zadovoljavaju sljedeće uvjete:
a) da su organizirani kao trgovačka društva (društva s ograničenom odgovornošću ili dionička društva)
b) da u organizacijskom obliku iz prethodne točke djeluju najmanje od 01.01.2014. godine
c) da namjeravaju provesti projekt ulaganja u materijalnu imovinu (proizvodni strojevi, oprema i alati) te nematerijalnu imovinu povezanu s ulaganjem u materijalnu imovinu (patenti, licencije), uz uvjet zadržavanja i povećanja broja radnika
d) da mogu održati ili povećati broj radnika u razdoblju do 31.12.2018. godine u odnosu na broj radnika utvrđen u 2015. godini
Prihvatljivost aktivnosti i troškova uključuje ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju, nabavu mjernih i kontrolnih uređaja, ulaganja u patente, licencije, znanje i iskustvo ili drugu vrstu intelektualnog vlasništva te troškove informatičkih rješenja (softver) koja su izravno povezana s projektom.
Za uspješnu primjenu i praćenje postignuća, projekti trebaju doprinijeti sljedećim pokazateljima: neto otvorena radna mjesta, povećani prihodi od prodaje, povećani prihodi od izvoza te udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju koja odgovaraju javnoj potpori (bespovratna sredstva). Kao polazišna vrijednost za navedene pokazatelje uzima se vrijednost u 2015., a kao ciljna vrijednost u 2018. godini.
Ovaj Poziv se vodi kao otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 7. listopada 2016. godine.

Više informacija i popis dokumentacije je dostupno na sljedećem linku: 
http://www.mingo.hr/page/program-dodjele-drzavne-potpore-za-ulaganje-u-proizvodne-tehnologije
 

09.09.2016.

   

Samo registrirani korisnici mogu komentirati. Registrirati se možete ovdje: Registrirajte se. Ako ste već registrirani korisnik prijaviti se možete ovdje: Prijava.


 
© 2009. Opcina Bednja. Sva prava pridrzana. Oblikovanje: Bambi Bold   Razvoj i programiranje: X-media