Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima komunalno poduzeće Kemauček d.o.o. kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

 

> Plan Javne nabave 2012.
>
Plan Javne nabave 2013.
Izjava ovlaštenog predstavnika naručitelja
>
Izjava čelnika tijela ili člana upravnog ili nadzornog tijela

Kameni agregat
> Odluka o imenovanju ovlaštenog  predstavnika
>
Odluka o odabiru

Održavanje
> Odluka o imenovanju ovlaštenog  predstavnika
>
Odluka o odabiru

 

 

© 2009. Opcina Bednja. Sva prava pridrzana. Oblikovanje: Bambi Bold   Razvoj i programiranje: X-media